انزال زودرستعریف دقیق انزال زودرس آن است که نزدیکی بیمار قبل از اینکه هردوطرف ارضا شوند خاتمه می یابد،بنابراین زمان دقیقی برای طول طمان نزدیکی نمی توان تعیین نمود و این کاملا بستگی به هرزوج دارد.علت انزال زودرس در اکثرموارد روحی و روانی است.عده ای انزال زودرس را با ناتوانی جنسی اشتباه می گیرند.که باید در شرح حال این بیماران دقت بیشتری نموده تا از تداخل تشخیص این دو از هم اجتناب نمود.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top