عدم انزالعدم انزال یعنی اینکه فرد بطورکامل نزدیکی داشته و ارضا شده ولی مایع منی از وی خارج نشود.
عدم انزال می تواند اولیه و از ابتدا وجود داشته و یا ثانویه بوده و بعداز مدتی حادث شده باشد.
در موارد اولیه می تواند بعلت بیماریهای مادرزادی در راه های منی و یا غدد مترحشه منی باشد.
در موارد ثانویه می تواند بعلت مصرف داروها یا سابقه اعمال جراحی باشد.درمان این بیماران در مواردیکه اختلال ساختمانی وجود نداشته باشد دارویی می باشد.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top