ناتوانی جنسیتعریف دقیق آن عدم توانایی در6ماه گذشته برای انجام بک رابطه کامل جنسی است.
چندنکته در بررسی این بیماران وجود دارد،اول اینکه همراه کاهش میل جنس است یا نه، دوم اینکه این کاهش توانایی یکباره شروع شده است و یا تدریجی بوده و به تدریج افزایش یافته است و یا اینکه از ابتدا وجود داشته و بیمار از ابتدای جوانی و تا کنون حتی یکبارهم نزدیکی و رابطه جنسی نداشته است.
مسئله بعدی بیماریهای زمینه ای در فرد مراجعه کننده است که از همه مهمتر و شایعتر بیماریهای عصبی و روانی مثل افسردگی و اضطراب و بعد بیماریهایی مثل مرض قند،فشار خون و بیماریهای قلبی می باشد.نکته بعدی داروهای مصرفی بیمار و همینطور داروها و موادی که بیمار بصورت غیر مجاز استفاده می نماید، مثل معتادین به مواد مخدر و داروهای روان گردان.یک نکته مهم در شرح حال و بررسی این بیماران این است که این بیماران آیا در هنگام شب بخصوص نزدیک صبح نعوظ شبانه دارند و یا نه.
همراه بودن ناتوانی جنسی با سایر علائم بالینی مثل سردرد می تواند بسیار مهم باشد.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top