سوزاکسوزاک و یا گنوده ازقدیمی ترین و شایعترین عفونتهای قابل انتقال ازطریق جنسی بوده و پرسروصداترین نیز می باشد و شدیدترین علائم رادارد.
عامل بیماری یک میکروب است که ازطریق آمیزش جنسی انتقال می یابد و از طریق بوسه و غذا منتقل نمی شود.البته تمام افرادی که با فرد آلوده درتماس باشند مبتلا نمی شوند.
یک از یک دوره خاموش علائم بیماری با سوزش ادرار،سوزش خودبخود مجراوترشح مجرا که بدون ادرار است دیده شده و سوزش بیمار بسیارشدید می باشد.
برای تشخیص این بیماران باید ازترشح بیمارنمونه برداری انجام شده تاتشخیص قطعی شود،سپس اقدام به درمان نمود،درمواردیکه فردبعداز تماس با فرد آلوده با همسر خودتماس داشته باشد باید هر دو را درمان نمود.
درمواردی علائم خفیف تر بوده و یا فرد درمان نکرده و یا درمان ناقص و نامناسب انجام می دهد که این بیماران بصورت ناقل درخواهند آمد.
سوزاک ایمنی نمی دهد،ازاینرو فرد می تواند مکررا درتماس با افرادآلوده به این بیماری مبتلا شود،در گذشته که آنتی بیوتیک وجودنداشت این مسئله منجر به تنگی مجرادر آقایان می شد،که امروزه بندرت دیده می شود.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top