آب آوردن بیضه (هیدروسل)آب آوردن بیضه (هیدروسل) بصورت تجمع مایع اضافی اطراف بیضه بوده که از حالت طبیعی بیشتر است زیراکه درحالت طبیعی مقداری مایع اطراف بیضه ها وجوددارد،حال اگر این مایع اطراف بیضه زیادترشود به آن هیدروسل میگویند.
هیدروسل دونوع مادرزادی و اکتسابی دارد.نوع مادرزادی بیشتردراطفال دیده شده،والبته درسن زیریکسال بسیارشایع بوده و بعلت بازماندن یک مجرا و یک کانال به داخل شکم است و دراکثریت موارد تایکسالگی خودبخود خوب شده ولی اگرتا سن یکسالگی خوب نشود دیگر احتمال بهبود خودبخودنداشته وباید عمل جراحی انجام شود.
دربزرگسالان درتمام موارد وجود هیدروسل باید سونوگرافی انجام شده تا مطمئن شد که همراه با هیدروسل سرطان و تومر وجودنداشته باشد.
درمان هیدروسل بالغین نیز عمل جراحی است و موقعی انجام می شود که هیدروسل اندازه بزرگی پیداکرده باشد،بطوریکه برای لباس پوشیدن و حرکات بیمارمشکل ایجاد کرده باشدوگرنه هیدروسل های خفیف و کوچک نیازی به عمل جراحی ندارند.
دردرمان هیدروسل(آب آوردن بیضه) یک کار حتما نبایدانجام شود و آن تخلیه مایع اضافی با سرنگ است،که علاوه براینکه اثری نداشته و این مایع دوباره جمع می شود احتمال اضافه کردن عفونت با این کار وجود دارد.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top