عفونت بیضهعفونت بیضه بیماری بسیار دردناک و حادی است که بیشتردرجوانان دیده شده و اکثرا یک طرفه می باشد.
علائم آن درد بیضه که می تواند بسیار شدید بوده و با حرکت تشدید می شود،تب و در مواردی ضعف و بی حالی است.
درمواردی درسابقه بیمار درچندروز گذشته و یا همزمان یک عفونت ادراری وجودداشته ودرمواردی هم سابقه بیماری عفونت های جنسی،ولی دربسیاری ازمواردهیچکدام از این دو عامل درسابقه بیماروجود ندارد.
درمان این بیماران استفاده از آنتی بیوتیک هرچه سریعتر بوده،که درمواردی نیازبه بستری و مصرف آنتی بیوتیک ازراه تزریقی نیز می باشد.محدودیت حرکت و استراحت کمک به بهبود این بیماران می نماید.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top