پیچ خوردن بیضهاین بیماری بیشتردرسنین شروع بلوغ که رشد بیضه شروع می شود دیده شده و علامت پیچ خودبخود بیضه حول محور عروق خود می باشد که به این ترتیب باعث بسته شدن عروق بیضه شده،ودرنتیجه باعث ازبین رفتن و مرگ سلول بیضه می شود،این روند تخریبی درعرض چند ساعت اتفاق افتاده بطوریکه بعداز8-6 معمولا سلولهای تولید کننده اسپرم ازبین رفته و بعداز 12-10 ساعت سلولهای تولید کننده هورمون ازبین می روند،از این رو دردرمان این بیماران سرعت بسیار مهم بوده و بمحض شروع این بیماری هرچه سریعتر به مرکزدرمانی باید مراجعه و بیمارتحت عمل جراهی قرارگیرند

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top