سنگ حالبهمانطورکه گفته شد حالب مجرای اتصال دهنده کلیه به مثانه بوده و ادرار ازطریق آن به مثانه می رسد،سنگ حالب بصورت شایع درحالب تشکیل نمی شود،بلکه در کلیه تشکیل شده و می تواند سالهای سال درکلیه باقیمانده و در صورتیکه درشرایط دفع شدن قرارگیرد واردحالب شده تادفع شود.
طول حالب دریک فردبالغ حدود 32 سانتی متر بوده و تنگ ترین قسمت آن قسمت تحتانی است که به مثانه وصل می شود.
سنگ کلیه هنگامی که واردحالب می شود دردهای آن آغازشده و معمولا بسیارشدید می باشد.
این دردها همراه تهوع،استفراغ،نفخ می توانند باشندودردازناحیه پهلوها شروع شده و به ناحیه زیرشکم(مثانه)ویا مجرای ادرارتیر می کشد.این دردها معمولا متناوب بوده و به رنال کولیک مشهورهستند.
درحالت حاد درمان این دردها گاهی نیاز به مسکن های خیلی قوی مثل مرفین وجود دارد.
مدت زمانی که طول می کشد که سنگ حالب دفع شود،متغیر و غیرقابل پیشبینی است.یکی از عوامل مهمی که نشان می دهد چه سنگی خودبخود دفع خواهدشد،اندازه سنگ است،بطورکلی سنگهای تا 4 میلیمتر می توانند خودبخود و حتی بدون ایجادعلائم شدید دفع شوند و سنگهای تا 6 میلیمتر حدود 60% خودبخود(البته باایجادعلائم)دفع گردند.
بطورمعمول درصورت وجودسنگ درحالب تا 2 هفته می توان منتظر حرکت آن بود و تا 6 هفته منتظردفع آن و در صورتیکه هیچ یک ازاین دو در این مدت اتفاق نیافتد باید اقدامات درمانی مثل سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) ویادرون اندامی(TUL)انجام شود......

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top