سنگ مثانهبعنوان یک اصل کلی بایددانست چون قطرمجرای ادراری بیشتراز مجرای کلیه به مثانه(حالب) می باشد.سنگ های ادراری درمثانه گیرنکرده و باقی نمی مانند و با اولین ادرار دفع می شوند،بنابراین برعکس آنچه شنیده و توسط برخی بیماران گفته می شود،سنگ مثانه شایع نمی باشد.
بخصوص درزنان که بسیار کم است و بیشتردرمردان مسن دیده می شود که راه خروج ادراردچار مشکل می باشد که شایعترین آن بزرگی پروستات است که دردرمان این بیماران همیشه اول باید راه خروج ادرار بازشده و سپس سنگ مثانه درمان شود.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top