التهاب پروستات

برعکس دو بیماری دیگرپروستات یعنی بزرگی خوش خیم پروستات و سرطان پروستات،این بیماری می تواند درافراد جوان دیده شود.
التهاب پروستات به چند دسته تقسیم می شود:
1- التحاب حادپروستات
2- التحاب مزمن باکتریایی پروستات
3- التهاب مزمن غیرباکتریایی پروستات
4- دسته چهارم که پروستاتودینانامیده می شود
التهاب حادپروستات ازهمه کمترشایع بوده و بسیارکم دیده می شود این بیماران دچاربتولوز،سوزش ادرار و حتی بندآمدن ادرارشده و حال عمومی بسیار بدی دارند، بطوریکه بایدبستری شده و مصرف آنتی بیوتیک ازطریق رگ انجام شود و در صورتیکه دچار بندآمدن ادرار شده باشند باید اززدن سوند مجرا خودداری نموده و سیستوستومی بداخل مثانه تعبیه نمود.
دسته دوم پروستات مزمن باکتریایی آن هم شیوع بسیار کمی دارد و شاه علامت این بیماران عود عفونت ادراری با یک نوع خاص میکروب می باشد م متاسفانه بخاطر اینکه میکروبها به داخل پروستات نفوذ کرده ولی آنتی بیوتیک ها کمی می توانند داخل آن نفوذکنند،تاثیرآنتی بیوتیک درریشه کن کردن 60% تا 70% می باشد.
دسته سوم پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی است که بیماران عفونت واضحی در سیستم ادراری وجود ندارد و اگر ترشحات پروستات این بیماران بررسی شود حاوی مقادیر غیر طبیعی گلبولهای سفید است. اصولا تشخیص این بیماران براساس معاینه و سپس آزمایش 3 مرحله ای ادرار است که در مرحله سوم بعد از ماساژ پروستات توسط پرسنل آزمایشگاه ترشحات پروستات گرفته شده و بررسی می شوند.
درمان در پروستات مزمن باکتریایی و غیرباکتریایی استفاده از آنتی بیوتیک بوده که البته برای یک دوره طولانی حداقل یک ماهه استفاده می گردد.
گروهی از بیماران در آزمایش 3 مرحله ای هیچگونه عفونت و سلول التهابی درآزمایش ماساژ بعدازپروستات ندارند و این بیماران نیاز به آنتی بیوتیک ندارند.

تمام بیماران پروستاتیستی باید از درمان های کمکی مثل نشستن دروان آب گرم،نخوردن غذاهای تند،نکشیدن سیگار،ننشستن درروی سطح سخت،خودداری از دوجرخه سواری استفاده کنند.معمولا این بیماران ازلحاظ روحی حالت عصبی داشته و معمولا به اکثریت پزشکان اورولوژیست مراجعه می کنند.
این بیماری سیر خوش خیمی داشته و ارتباطی با سرطان پروستات و بزرگ شدن خوش خیم پروستات ندارد.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top