سنگ شکنی کلیهشاید بتوان اختراع سنگ شکن را یکی از مهمترین اتفاقات در ارولوژی نامید ، بطوریکه امروزه اکثریت سنگ ها توسط سنگ شکن درمان می شوند و نیاز به جراحی در موارد بسیار کمی انجام می شود.
چند نکته در سنگ شکنی مهم است ، یکی محل سنگ ، که در صورتیکه سنگ در کلیه باشد میزان موفقیت بیشتر است، دیگر اندازه سنگ است که حداکثر اندازه قابل سنگ شکن 2 سانتی متر می باشد، سپس جنس سنگ است که بعضی انواع سنگ راحت تر شکسته می شوند و بعضی سخت تر.
فاکتور بعدی که مهم است نحوه سنگ شکن و نیز یافتن و فوکوس کردن دستگاه سنگ شکن روی سنگ است.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top