عدم کارکرد یک کلیه

اکثریت بیماران مبتلا به عدم کارکرد یک کلیه بطوراتفاقی بیماری آنان کشف می شود و فرد زندگی عادی خود رادارد،علت عدم کارکرد کلیه دراین موارد می تواند مادرزادی باشد و یا اکتسابی.
موارد مادرزادی درسونوگرافی کلیه کوچک بوده و در آزمایش پزشکی هسته ای کارکردآن صفر و یا بسیار کم است.
درموارد اکتسابی می تواند بعلت ناهنجاری قبلی مادرزادی که عمل نشده و یا عمل بیمارشکست خورده و کلیه کارکرد خودرا ازدست داده است.
این کلیه های بدون کارکرد می توانند موجب ایجاد فشارخون و یا عفونت های تکرارشونده کلیه شده که دراین صورت باید تحت عمل جراحی خارج کردن کلیه معیوب قرارگیرند.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top