عوامل موثر در شیوع سنگ کلیه

شیوع سنگ کلیه در جامعه بین 1 درصد تا 15 درصد می باشد.

عوامل موثر در شیوع عبارتند از:

جنس: در مردان شیوع سنگ کلیه بیشتر از زنان است هرچند در سالهای اخیر شیوع سنگ در زنان نیز رو به افزایش است.

نژاد: در بعضی نقاط دنیا سنگ شایعتر از سایر نقاط است.

سن: حداکثر شیوع سنگ کلیه در بین دهه چهارم تا شش ام است و زیر بیست سال کمتر است.

آب و هوا: در نقاطی که تعریق بیشتر است شیوع آن افزایش دارد.

شغل: مشاغل کم تحرک و کار در محیط گرم مثل آشپزخانه شانس شیوع سنگ افزایش می یابد.

چاقی و دیابت: شیوع سنگ را افزایش می دهند.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top