میزان مصرف کلسیم در بیماران با سنگ کلیه نکته بسیار جالب و تعجب بر انگیز در بیماران با سنگ کلسیمی کلیه این است ، که کم بودن و کم کردن میزان مصرف کلسیم در این بیماران شیوع سنگ کلیه را در این افراد افزایش می دهد و در صورتیکه مصرف کلسیم در این بیماران متعادل و حساب شده باشد شیوع سنگ کلسیمی کاهش می یابد.
در صورت مصرف کلسیم بصورت درمانی بخصوص در زنان مسن، بهتر است این کلسیم همراه غذا مصرف شده و بخصوص نوع کلسیم سیترات باشد..

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top