ناهنجاری های مادرزادی کلیهبسیاری از این ناهنجاریها بسیارجزئی و بی اهمیت بوده و در عین حال بسیارشایع می باشد،مثل افرادیکه در یک یا دو کلیه 2 مجرای حالب دارند و به غلط به این افراد گفته می شود که سه یا چهار کلیه دارند که غلط است و این ناهنجاری است که اهمیت زیادی نداشته و احتیاج به اقدام درمانی خاصی در اکثریت مواقع ندارد.
ناهنجاری دیگر افرادی هستند که کلیه آنان در لگن است که در این موارد می تواند این کلیه نابجا غیراز این مسئله مشکل دیگری هم داشته باشد،که باید آن مشکل حل شود و اصلا نیازی به جاب جایی کلیه نابجا نمی باشد.
حدود یک هزارم افراد بطور مادرزادی یک کلیه دارند و اکثریت این افراد بطور اتفاقی این ناهنجاری آنان کشف شده و زندگی نرمال و عادی داشته و خواهند داشت.
ازناهنجاری های مهم مادرزادی، تنگی محل اتصال حالب به کلیه است که باید درسنین پایین تشخیص و درمان (جراحی) نمود.امروزه حتی می توان موارد شدید این ناهنجاری مادرزادی رل در طی زندگی جنینی و با سونوگرافی مادرتشخیص داد.
شدت این ناهنجاری می تواند متغیر بوده و در موارد شدید نیاز به عمل جراحی حتی در سنسن پایین وجوددارد.
ازناهنجاری های مادرزادی دیگرکلیه،کلیه های نعل اسبی است،که در اینجا هردوکلیه به طور غیرعادی درقسمت تحتانی بهم چسبیده و حالت خاصی شبیه نعل اسب پیدا می کنند.
دراکثریت مواقع مبتلایان به این ناهنجاری مشکل خاصی نداشته و زندگی عادی داشت و ناهنجاری آنان بصورت اتفاقی کشف می شود و نیاز به اقدام درمانی خاصی هم ندارند.

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top