بی اختیاری ادراردرمواجهه با بیماران مبتلا به بی اختیاری ادراری چند نکته مهم است،اول اینکه بی اختیاری روزانه است یا شبانه و یا در هر دو زمان،دوم میزان بی اختیاری است که در حد چندقطره و نم است و یا زیاد، نکته دیگرآن که آیا بی اختیاری در موقع احساس دستشویی رفتن و بسرعت ایجاد می شود و یا بدون احساس خاصی ایجاد می شود.

بررسی بیمار:
دربرسی این بیماران بعداز مشخص کردن نحوه و میزان بی اختیاری فرد،بررسی داروهای مصرفی بیمار است سپس بررسی بیماریهای زمینه ای است که فرد به آن مبتلاست که از مهمترین آنها مشکلات مغزی،نخاعی،بیماریهای مثانه،مجرا و پروستات،افتادگی های مثانه و سایر بیماریهای مشابه می باشد.

درمان:
درمان این بیماران در هرفرد متفاوت و مخصوص خود می تواند باشد،درمواردی درمان بسیارساده می باشد،مثلا در افرادی که توانایی حرکت آنها محدود است در اختیارقراردادن وی به وسایل کمکی بسیار کمک کننده می باشد.یا در مواردی تغییر نحوه مصرف داروها و یا تغییر داروهای مصرفی که البته لازمه این اقدامات دانستن شرح حال و اطلاعات کامل بیماراست.قدم بعدی درمان دارویی و درمواردی هم درمان جراحی است.

اقدامات تشخیصی:
ازکارهایی که بصورت تخصصی دربررسی بی اختیاری ادرارانجام می گیرد تست یورو دینامیک است که بعضی به آن نوارمثانه می گویند،این تست نسبتا ساده و بی خطر بوده و بخصوص دربیماران با ضایعه نخاعی و یا مغزی بسیار می تواند مفیدباشد.

شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان بسیار شایع است بظوریکه %15 بچه ها در هنگام 6 سالگی مبتلا به شب ادراری هستند.از...

بی اختیاری ادرار در زنان

بی اختیاری ادرار در زنان

بی اختیاری ادرار در زنان را می توان به چند دسته تقسیم کرد: بی اختیاری استرس: در اینجا منظور استرس روحی...

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top