بند آمدن حاد ادرار

قطع ناگهانی جریان ادرار یا بند آمدن یکباره ادرار می تواند در بیماران با علائم قبلی و یا بدون علائم قبلی ایجاد شود، که در این موارد بیمار یکباره با قطع جریان ادرار و درد در ناحیه زیر شکم مراجعه میکند

بند آمدن حاد ادرار

در مواردی بیمار اظهار میکند که می تواند مقداری ادرار دفع نماید ولی در معاینه همانطور که در تصویر 2 دیده میشود قسمت زیر شکم کاملا برجسته میشود
بند آمدن ناگهانی ادرار در مردان بیشتر به علت بزرگ شدن پروستات دیده شده و شایعتر از زنان است هرچند در زنان هم میتواند دیده شود

بند آمدن حاد ادرار

تصویر شماره 2

برای دریافت مشاوره و یا مراجعه حضوری و دریافت نوبت دهی

با شماره‌های 88762754 و 88762755 تماس حاصل فرمایید

آدرس :

  • تهران - خیابان شریعتی، خیابان بهشتی، چهار راه اندیشه، خیابان سهند، شماره 6
Top